Tipos de substancias

   

        Podemos clasificar as substancias a formular polo número de elementos que as forman, e dentro de cada grupo as clasificaremos polo tipo de elementos que se van combinar.

Substancias dun só elemento

Nome Tipo Exemplos
Substancias simples Xn H2, O2, Fe, Cu, S

Substancias de dous elementos

Nome Tipo Exemplos
Óxidos de metais MnOm CaO, Li2O, Al2O3
Óxidos de non metais NMnOm CO2, NO, SO3
Compostos metal - non metal MnNMm NaCl, AgBr, FeCl3
Compostos non metal - non metal NMnNMm PCl3, CS2, SF6
Hidruros MHn NaH, CaH2, AlH3
Hidrácidos HnNM HCl, H2S, HF
Hidróxeno máis non metal NMHn NH3, BH3, SiH4

Substancias de tres ou máis elementos

Nome Tipo Exemplos
Hidróxidos M(OH)n NaOH, Ca(OH)2
Oxiácidos HaXbOc HNO3, H2SO4
Oxisales neutros Mn(XbOc)m CaCO3, NaClO
Oxisales ácidos Mn(HaXbOc)m NaHCO3, Ca(HSO4)2

 

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported