H máis non metal

¿Que son? ¿Como se nomean?  |  Se nos dan a fórmula  |  Se nos dan o nome Exemplos Exercicios 
   

¿Que son?

    Son combinacións do hidróxeno cos elementos dos grupos 13, 14 e 15.

¿Como se nomean?

    Noméanse coa raíz do elemento que acompaña ao hidróxeno e o sufixo -ano. Se este elemento aparece varias veces na fórmula  úsanse os prefixos di-, tri- , tetra-, etc., e se puede poñer entre paréntese o número de hidróxenos que os acompañan. Tamén se aceptan os seus nomes comúns.

Se nos dan a fórmula

    Na fórmula:  Fixámonos no elemento que acompaña ao hidróxeno e á súa raíz  poñémoslle o sufixo -ano.

Se nos dan o nome

    No nome: A raíz do nome  indícanos o elemento que acompaña ao hidróxeno. O número de H será 3 para os elementos do grupo13 (B e seguintes), 4 para os elementos do grupo 14 (C e seguintes), e 3 para os elementos do grupo 15 (N e seguintes). Se o elemento que acompaña aol H se repite debemos coñecer a estructura do composto, por eso é conveniente poñer entre paréntese o número de hidróxenos.

Exemplos

 

 

Nome sistemático

Nome común

NH3  Azano  Amoníaco
N2H4  Diazano  Hidrazina
PH3  Fosfano  Fosfina
P2H4  Difosfano  Difosfina
AsH3  Arsano  Arsina
SbH3  Estibano  Estibina
CH4  Metano  Metano
SiH4  Silano  
Si2H6  Disilano  
BH3  Borano  
B2H6  Diborano ou diborano(6)  
B3H5 Triborano ou triborano(5)  

O metano segue as normas da nomenclatura orgánica.

Exercicios

En Fórmulas tes un exercicio para escribir os nomes destas substancias e comprobar os resultados. Tamén tes a solución do exercicio.

En Nomes tes un exercicio para escribir as fórmulas destas substancias e comprobar os resultados. As fórmulas as tes que introducir sen subíndices, por exemplo auga = H2O. Tamén tes a solución do exercicio.

Fórmulas 1 Nomes 1 Fórmulas 2 Nomes 2

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported