Hidruros

¿Que son? ¿Como se nomean?  |  Se nos dan a fórmula  |  Se nos dan o nome Exemplos Exercicios 
   

¿Que son?

    Son combinacións do hidróxeno cos metais, nas que o H ten número de oxidación -1.

    Os hidruros dos grupos 1 e 2 teñen un carácter iónico máis acentuado que os dos grupos 13 e 14, que se caracterizan por posuír un carácter covalente importante. Pero a efectos de nomenclatura os nomearemos igual, agás o hidruro de boro que polo seu carácter non metálico o nomearemos dentro dos compostos de H + non metal.

¿Como se nomean?

    Noméanse cas palabras “hidruro de” e o nome do metal. O número de hidróxenos coincide co número de oxidación do metal.

    Hidruro de METAL

 

Se nos dan a fórmula

    Na fórmula: Noméase coa palabra hidruro e o nome do metal.

 

Se nos dan o nome

    No nome: O número de hidróxenos coincide co número de oxidación do metal.

 

Exemplos

 

LiH  Hidruro de litio
CaH2  Hidruro de calcio
AlH3  Hidruro de aluminio
GeH4  Hidruro de xermanio
SnH4  Hidruro de estaño

 

Exercicios

En Fórmulas tes un exercicio para escribir os nomes destas substancias e comprobar os resultados. Tamén tes a solución do exercicio.

En Nomes tes un exercicio para escribir as fórmulas destas substancias e comprobar os resultados. As fórmulas as tes que introducir sen subíndices, por exemplo auga = H2O. Tamén tes a solución do exercicio.

Fórmulas 1 Nomes 1 Fórmulas 2 Nomes 2

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported