Nitrils

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

   Es caracteritzen per la presència del grup funcional "ciano" -CN. Per això, a vegades també s'anomenen cianurs d'alquil.

Com s'anomenen?

  •     Hi ha diversos sistemes de nomenclatura vàlids per a aquests compostos. En els casos senzills, les possibilitats són tres:

   A) afegir el sufix -nitril al nom de l'hidrocarbur del mateix nombre d'àtoms de carboni;

etannitril

   B) considerar-lo com un derivat de l'àcid cianhídric, HCN;

cianur de propil

   C) anomenar-lo com a derivat de l'àcid RCOOH, relacionant RCOOH amb RCN, en el cas que aquest àcid tingui un nom comú aceptat.

acetonitril
  •    Una altra nomenclatura per al grup -CN és el sufix -carbonitril.
1,1,2,2-etantetracarbonitril
  •    Quan el grup CN no és el principal, s'anomena com a ciano-

Si ens donen la fórmula

 

   Numera la cadena principal de la qual forma part el carboni del nitril. Indica amb les fites els radicals o les insaturacions i anomena la cadena principal acabada en nitril.

Si ens donen el nom

 

   A la cadena principal, situa els radicals, les insaturacions i el grup nitril. Completa finalment els hidrògens.

Exemples

 

etannitril
cianur de metil
acetonitril

3-metilbutannitril

cianur de fenil
benzonitril

ciclohexancarbonitril

 

1,1,2,2-etantetracarbonitril

 

2-butennitril

 

Models moleculars

Pulsa sobre cualquier foto para ver los modelos moleculares en visión estereoscópica o en 3D

Ejercicios

Exercici 1 Exercici 2

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química