Alquens

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

   Són hidrocarburs de cadena oberta que es caracteritzen per tenir un o més enllaços dobles, C=C.

Com s'anomenen?

    S'anomenen igual que els alcans, però amb la terminació "-è". De totes maneres, cal seguir les regles següents:

  • Es tria com a cadena principal la més llarga que contingui l'enllaç doble. Si hi ha ramificacions, s'agafa com a cadena principal la que contingui el nombre més gran d'enllaços dobles, encara que sigui més curta que les altres.
3-propil-1,4-hexadiè
  • Es comença a comptar per l'extrem més proper a un enllaç doble, que té preferència sobre les cadenes laterals a l'hora de numerar els carbonis, i s'anomena l'hidrocarbur especificant el primer carboni que conté aquest enllaç doble.
4-metil-1-pentè
  • Si hi ha més d'un enllaç doble, es fan servir les terminacions "-diè", "-triè", etc. precedides pels números locatius que indiquen la posició d'aquests enllaços dobles.
1,3,5-hexatriè

 

Si ens donen la fórmula

 

   Busca la cadena més llarga que contingui tots els enllaços dobles, en aquest cas és de 5 carbonis. Numera els carbonis començant per l'extrem que tingui més a prop una insaturació, és a dir, un enllaç doble. Marca els radicals i fíxa't a quins carbonis estan units. Indica les fites seguides dels noms dels radicals per ordre alfabètic. Finalment, anomena la cadena principal amb el prefix corresponent i acabada en -è. 

Si ens donen el nom

 

   Escriu la cadena més llarga de carbonis, en aquest cas 5 carbonis. Situa l'enllaç doble en el carboni que ens indica la fita, el 2. Situa els radicals sobre la cadena amb l'ajuda de les fites. Completa l'esquelet de carbonis amb hidrògens fins a tenir els quatre enllaços de cada carboni.

Exemples

 

etè (etilè)
propè
1-butè
2-butè
etenil (vinil)
2-propenil (al·lil)
1-propenil
1,3-butadiè
3-etil-4-metil-1-pentè
6-metil-3-propil-1,3,5-heptatriè

 

Models moleculars

Pitja sobre qualsevol foto per veure els models moleculars en visió estereoscòpica o en 3D

Exercicis

Exercici 1 Exercici 2

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química