Amines

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

   Es poden considerar compostos derivats de l'amoníac (NH3) en substituir un, dos o tres dels seus hidrògens per radicals alquílics o aromàtics. Segons el nombre d'hidrògens que se substitueixin, s'anomenen amines primàries, secundàries o terciàries.

 

Com s'anomenen?

  •    S'anomenen afegint el sufix "-amina" al nom del radical hidrocarbonat.

metilamina
  •     A les amines secundàries i terciàries, si es repeteix un radical, es fan servir els prefixos "di-" o "tri-", tot i que, sovint, i per evitar confusions, es tria el radical més llarg i els altres s'anomenen amb una N al davant per indicar que estan units a l'àtom de nitrogen.

N-etil-N-metilpropilamina
  •    Quan les amines primàries no formen part de la cadena principal, s'anomenen com a substituents de la cadena carbonada amb la seva fita corresponent i el prefix "amino-".

àcid 2-aminopropanoic
  •     Quan diversos N formen part de la cadena principal, s'anomenen amb el mot aza.
2,4,6-triazaheptà
  •     Els N que no formen part de la cadena principal s'anomenen com a amino-, aminometil-, metilamino-, etc.
2-amino-3-aminometil-5-metilamino-1,6-hexandiamina

 

Si ens donen la fórmula

 

   Anomena el radical més important unit al nitrogen, acabat en -amina. Abans anomena els altres radicals units al nitrogen, precedits de la lletra N.

Si ens donen el nom

 

   El radical seguit del sufix -amina és el principal. Els radicals precedits de la N estan units al nitrogen del grup amina.

Exemples

 

metilamina
trimetilamina
N-metiletilamina
N-etil-N-metilpropilamina

fenilamina

(anilina)

àcid 2-aminopropanoic

 

 

Models moleculars

Pulsa sobre cualquier foto para ver los modelos moleculares en visión estereoscópica o en 3D

Ejercicios

Exercici 1 Exercici 2

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química