Tipus de funcions

Tipus de funcions   |   Ordre de preferència
   

Tipus de funcions

   Aquests són els 17 tipus de funcions que tractarem. Com que molts compostos contenen diverses funcions a la seva molècula, per anomenar-los has de tenir en compte l'ordre de preferència dels grups funcionals.

 

FUNCIÓ

GRUP FUNCIONAL

EXEMPLE

Alcans

No en tenen

Alquens
Alquins
Hidrocarburs cíclics

No en tenen

Hidrocarburs aromàtics
Halogenurs d'alquil
Alcohols
Fenols
Èters
Aldehids
Cetones
Àcids carboxílics
Èsters
Amines
Amides
Nitrocompostos
Nitrils

 

Ordre de preferència

  • Quan en un compost hi ha un sol grup funcional, la cadena principal és la que conté la funció, i es numera de manera que correspongui al carboni de la funció el número locatiu o la fita més baixos possibles.

  • Quan en el compost hi ha més d'un grup funcional, la cadena principal és la que conté la funció preferent; les altres funcions no es tenen en compte i s'anomenen com a substituents.

L'ordre de preferència acordat per la IUPAC és:

Nom   Fórmula Terminació Com a substituent

Àc.carboxílic

R-COOH   -oic carboxi-  
Èster R-COOR’   -oat oxicarbonil-  
Amida   R-CO-NH2 -amida   carbamoïl-  
Nitril R-CºN   -nitril ciano-  
Aldehid R-COH -al   formil-  
Cetona R-CO-R’   -ona   oxo-  
Alcohol R-OH   -ol   hidroxi-  
Fenol   Ar-OH   -ol   hidroxi-  
Amina   R-NH2   -amina   amino-  
Èter  R-O-R’   -oxi-   oxi-, oxa-
Enllaç doble   R=R’     ...enil-  
Enllaç triple   RºR’     ...inil-  
Halogen   R-X    

fluoro-, cloro-

bromo-, iodo-  

Nitroderivats   R-NO2     nitro-  
Radical alquil R-R’     ...il-

 

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química