Èsters

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

    Són compostos que es formen en substituir l'H d'un àcid orgànic per una cadena hidrocarbonada, R'.

 

Com s'anomenen?

  •     S'anomenen partint del radical àcid, RCOO, acabat en "-at", seguit del nom del radical alquílic, R'.
etanoat d'etil o acetat d'etil
  •    Si el grup èster no és el grup principal, el nom depèn de si és R o R' el grup principal.
  •    Si és R el grup principal, el substituent COOR' s'anomena com a alcoxicarbonil- o ariloxicarbonil-.
àcid 3-etoxicarbonilpropanoic
  •    Si és R' el grup principal, el substituent RCOO s'anomena com a aciloxi-.
àcid 3-butanoïloxipropanoic

 

Si ens donen la fórmula

 

   Numera els carbonis del radical àcid i assenyala el radical que substitueix l'H de l'àcid. Anomena el radical àcid acabat en -at seguit de "de" i del nom del radical alquílic.

Si ens donen el nom

 

   L'esquelet de carbonis del radical àcid es continua amb el radical alquílic. Després es completa amb els hidrògens.

Exemples

 

metanoat de metil

(formiat de metil)

etanoat d'etil

(acetat d'etil)
benzoat d'etil
propanoat de fenil
3-butenoat de metil
isopentilat d'isopropil

 

Models moleculars

Pulsa sobre cualquier foto para ver los modelos moleculares en visión estereoscópica o en 3D

Ejercicios

Exercici 1 Exercici 2

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química