Amides

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

    Deriven dels àcids carboxílics per substitució del grup -OH per un grup

i això dóna lloc a amides senzilles, amides N-sustituïdes o N,N-disubstituïdes.

 

Com s'anomenen?

  •    S'anomenen com l'àcid del qual provenen, però amb la terminació "-amida".

etanamida o acetamida
  •    Si es tracta d'amides sustituïdes, cal especificar els radicals units al nitrogen posant la letra N a davant.

N-metiletanamida
  •    Es fa servir el sufix -carboxamida per al grup -CO-NH2 quan l'àcid de referència s'anomena amb el sufix -carboxílic.
1,2,4-butantricarboxamida
  •    Quan la funció amida no és la principal, el grup -CO-NH2 s'anomena amb el prefix carbamoïl-, i un grup com -CO-NH-CH3 amb el prefix metilcarbamoïl-. El grup -NH-CO-CH3 s'anomena acetamido-, i el grup -NH-CO-CH2-CH2-CH3 rep el nom de propancarboxamido-.
àcid 4-carbamoïlhexanoic
àcid 4-etancarboxamidohexanoic

 

Si ens donen la fórmula

 

   Anomena els radicals units al nitrogen precedits de la N. Després anomena la cadena que conté el carbonil, acabada en -amida.

Si ens donen el nom

 

   L'arrel anterior al sufix -amida és la cadena principal. Després del nitrogen, situa els radicals precedits de la N. Completa finalment els hidrògens.

Exemples

 

etanamida
acetamida
benzamida
N-metiletanamida
N-metilacetamida 
N-metilbenzamida
diacetamida
N-metildiacetamida

 

Models moleculars

Pulsa sobre cualquier foto para ver los modelos moleculares en visión estereoscópica o en 3D

Ejercicios

Exercici 1 Exercici 2

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química