Halogenurs d'alquil

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

    Són hidrocarburs que contenen àtoms d'halogen a la seva molècula: R-X, Ar-X.

Com s'anomenen?

    Encara que no són estrictament hidrocarburs perquè no estan formats únicament per hidrogen i carboni, es consideren derivats dels hidrocarburs pel que fa a nomenclatura i formulació.

  • S'anomenen citant en primer lloc l'halogen seguit del nom de l'hidrocarbur, indicant, si cal, la posició que ocupa l'halogen a la cadena, tenint en compte que els enllaços dobles i triples tenen prioritat sobre l'halogen en l'assignació dels números.
1-clorobutà
  • Si hi ha el mateix halogen repetit, es fan servir els prefixos di, tri, tetra, etc.
3,3,4-tricloro-1-butè
  • Quan tots els hidrògens d'un hidrocarbur estan substituïts per un halogen, s'escriu el prefix per- davant del nom de l'halogen.
percloropentà

 

Si ens donen la fórmula

 

   Si no hi ha insaturacions, comença a comptar els carbonis per l'extrem més proper a un halogen. En cas contrari, les insaturacions tenen preferència. Escriu els halògens precedits de les fites i, al final, el nom de l'hidrocarbur corresponent.

Si ens donen el nom

 

   Sobre l'esquelet de carbonis de l'hidrocarbur, situa els halògens i completa amb hidrògens.

Exemples

 

1-cloropropà
2,3-dibromobutà
1-bromo-2-butè

1,2-diclorobenzè

o-diclorobenzè

 

Models moleculars

Pitja sobre qualsevol foto per veure els models moleculars en visió estereoscòpica o en 3D

Exercicis

Exercici 1 Exercici 2    

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química