Alquins

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

   Són hidrocarburs de cadena oberta que es caracteritzen per tenir un o més enllaços triples carboni-carboni.

Com s'anomenen?

    En general, la seva nomenclatura segueix les pautes indicades pels alquens, però amb la terminació "-í"

    És interessant la nomenclatura dels hidrocarburs que contenen enllaços dobles i triples a la molècula.

  • En aquest cas, cal indicar tant els enllaços dobles com els triples, però amb preferència pels enllaços dobles que són els que donen nom a l'hidrocarbur.
1-buten-3-í
  • La cadena principal és la que té un nombre més gran d'insaturacions (indistintament), però buscant que els números locatius siguin els més baixos possibles. En cas d'igualtat, tenen preferència els carbonis amb enllaç doble.
4-(3-pentinil)-1,3-nonadien-5,7-dií

 

Si ens donen la fórmula

 

    Busca la cadena més llarga que contingui tots els enllaços triples, en aquest cas és de 5 carbonis. Numera els carbonis començant per  l'extrem que tingui més a prop una insaturació, és a dir, un enllaç triple. Marca els radicals i fixa't a quins carbonis estan units. Indica les fites seguides dels noms dels radicals per ordre alfabètic. Finalment, anomena la cadena principal amb el prefix corresponent i la terminació -í.

Si ens donen el nom

 

   Escriu la cadena més llarga de carbonis, en aquest cas 5 carbonis. Situa els enllaços triples en els carbonis que ens indiquen les fites, 1 i 4. Situa els radicals sobre la cadena amb l'ajuda de les fites. Completa l'esquelet de carbonis amb hidrògens fins a tenir quatre enllaços a cada carboni.

Exemples

 

etí (acetilè)
propí
1-butí
2-butí
etinil
2-propinil
1-propinil
1-pentí

 

Models moleculars

Pitja sobre qualsevol foto per veure els models moleculars en visió estereoscòpica o en 3D

Exercicis

Exercici 1 Exercici 2

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química