Hidrocarburs cíclics

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

   Són hidrocarburs de cadena tancada. Els cicles també poden presentar insaturacions.

Com s'anomenen?

    Els hidrocarburs cíclics s'anomenen igual que els hidrocarburs (alcans, alquens o alquins) del mateix nombre d'àtoms de carboni, però posant el prefix "ciclo-" a davant.

ciclobutà
  • Si el cicle té diversos substituents, es numeren de manera que rebin les fites més baixes, i s'ordenen per ordre alfabètic. En cas que hi hagi diverses opcions, es fa servir la numeració que segueixi l'ordre alfabètic dels radicals.
1-etil-3-metil-5-propilciclohexà
  • En el cas d'anells amb insaturacions, els carbonis es numeren de manera que aquests enllaços tinguin les fites més baixes.
3,4,5-trimetilciclohexè
  • Si el compost cíclic té cadenes laterals més o menys extenses, convé anomenar-lo com a derivat d'una cadena lineal. En aquests casos, els hidrocarburs cíclics s'anomenen com a radicals amb les terminacions "-il", "-enil", o "-inil".
3-ciclohexil-4-ciclopentil-2-metilhexà

 

Si ens donen la fórmula

 

   Situa les fites sobre els carbonis del cicle tenint en compte que has d'aconseguir que tinguin els valors més baixos. Anomena els radicals, amb les fites corresponents, per ordre alfabètic, seguits del nom de l'hidrocarbur del mateix nombre de carbonis del cicle, precedit del prefix ciclo-.

Si ens donen el nom

 

   Sobre el cicle d'àtoms de carboni, situa els radicals a partir de les fites. Si hi ha un enllaç doble, es comença a comptar a partir d'ell. Finalment completa l'esquelet de carbonis amb els hidrògens.

Exemples

 

ciclopropà
ciclobutà
ciclopentà
ciclohexà
ciclohexè
1,5-ciclooctadiè
1,1,2-trimetilciclopentà
4-etil-4,5-dimetilciclohexè

 

Models moleculars

Pitja sobre qualsevol foto per veure els models moleculars en visió estereoscòpica o en 3D

Exercicis

Exercici 1 Exercici 2

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química