Hidrocarburs aromàtics

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

   Són hidrocarburs derivats del benzè. El benzè es caracteritza per una inusual estabilitat, donada per la particular disposició dels enllaços dobles conjugats.

Com s'anomenen?

    Reben aquest nom a causa de les olors intenses, normalment agradables, que tenen la majoria d'ells. El nom genèric dels hidrocarburs aromàtics mono i policíclics és "arè" i els radicals que se'n deriven s'anomenen radicals "aril". Tots es poden considerar derivats del benzè, que és una molècula cíclica, de forma hexagonal i amb un ordre d'enllaç intermedi entre un enllaç senzill i un enllaç doble. Experimentalment es comprova que els sis enllaços són equivalents, per això la molècula de benzè es representa com una estructura ressonant entre les dues fórmules proposades per Kekulé, el 1865, segons l'esquema següent:
  • Quan el benzè porta un radical, s'anomena primer aquest radical seguit de la paraula "-benzè".
clorobenzè, metilbenzè (toluè) i nitrobenzè
  • Si hi ha dos radicals, s'indica la seva posició relativa dintre de l'anell benzènic mitjançant els números 1,2; 1,3 o 1,4, de manera que el número 1 correspon al sustituent més important. Tanmateix, en aquests casos es continuen fent servir els prefixos "orto", "meta" i "para" per indicar aquestes mateixes posicions del segon sustituent.
1,2-dimetilbenzè, (o-dimetilbenzè) o (o-xilè)
1,3-dimetilbenzè, (m-dimetilbenzè) o (m-xilè)
1,4-dimetilbenzè, (p-dimetilbenzè) o (p-xilè)
  • Si hi ha més de dos sustituents, es numeren de manera que rebin les fites més baixes, i s'ordenen per ordre alfabètic. En cas que hi hagi diverses opcions, la numeració es fa segons l'ordre alfabètic dels radicals.
1-etil-2,5-dimetil-4-propilbenzè
  • Quan el benzè actua com a radical d'una altra cadena, es fa servir el nom de "fenil".
4-etil-1,6-difenil-2-metilhexà

 

Si ens donen la fórmula

 

   Situa les fites sobre els carbonis del benzè de manera que les posicions dels radicals siguin les més baixes possible. Ordena els radicals per ordre alfabètic i al final escriu benzè.

Si ens donen el nom

 

   Col·loca les fites sobre els carbonis del benzè. Situa els radicals sobre els carbonis corresponents i completa la fórmula amb els àtoms d'hidrogen.

Exemples

 

fenil
benzil
cumè
estirè
naftalè
antracè
fenantrè
bifenil

 

Models moleculars

Pitja sobre qualsevol foto per veure els models moleculars en visió estereoscòpica o en 3D

Exercicis

Exercici 1 Exercici 2    

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química