Fenols

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

    Són derivats aromàtics que presenten grups "hidroxil", -OH. Els fenols tenen un cert caràcter àcid i formen sals metàl·liques. Es troben àmpliament distribuïts en productes naturals, com els tanins.

Com s'anomenen?

  •     Quan el grup OH és la funció principal s'anomenen com els alcohols, amb la terminació "-ol" afegida al nom de l'hidrocarbur. Quan el grup OH no és la funció principal, es fa servir el prefix "hidroxi-" davant del nom de l'hidrocarbur.

1,2-benzendiol
  •    Si el benzè té diversos substituents, diferents de l'OH, es numeren de manera que rebin les fites més baixes des del grup OH, i s'ordenen per ordre alfabètic. Si hi ha diverses opcions,  decideix l'ordre de preferència alfabètic dels radicals.
2-etil-4,5-dimetilfenol

 

Si ens donen la fórmula

 

   Comença a comptar pel grup OH i en el sentit que assigni les fites més baixes als radicals. Anomena els radicals amb les fites i acaba amb fenol.

Si ens donen el nom

 

   Sobre el benzè col·loca les fites per situar els radicals i els grups OH. Completa els hidrògens que hi faltin.

Exemples

 

benzenol

hidroxibenzè

fenol

1,2-benzendiol

(pirocatecol)

1,3-benzendiol

(resorcinol)

1,4-benzendiol

(hidroquinona)
4-etil-1,3-benzendiol
2-etil-5-metilfenol

 

Models moleculars

Pulsa sobre cualquier foto para ver los modelos moleculares en visión estereoscópica o en 3D

Ejercicios

Exercici 1 Exercici 2

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química