Ésteres

¿Que son?  |  ¿Como se nomean?  |  Se nos dan a fórmula  |  Se nos dan o nome  |  Exemplos  |  Modelos moleculares | Exercicios
   

¿Que son?

    Son compostos que se forman ó substituír o H dun ácido orgánico por unha cadea hidrocarbonada, R'.

 

¿Como se nomean?

    Noméanse partindo do radical ácido, RCOO, terminado en "-ato", seguido do nome do radical alquílico, R'. 

etanoato de etilo ou acetato de etilo

    Se o grupo éster non é o grupo principal o nome depende de que sexa R ou R' o grupo principal.

    Se é R o grupo principal o substituinte COOR' noméase como alcoxicarbonil- ou ariloxicarbonil-.

ácido 3-etoxicarbonilpropanoico

    Se é R' o grupo principal o substituinte RCOO noméase como aciloxi-.

ácido 3-butanoiloxipropanoico

 

Se nos dan a fórmula

 

    Numera os carbonos do radical ácido e sinala o radical que substitúe ó H do ácido. Nomea o radical ácido terminado en -ato seguido de "de" e do nome do radical alquílico.

Se nos dan o nome

 

    O esqueleto de carbonos do radical ácido o continúas co radical alquílico. Logo completa cos hidróxenos.

Exemplos

metanoato de metilo

(formiato de metilo)

etanoato de etilo

(acetato de etilo)
benzoato de etilo
propanoato de fenilo
3-butenoato de metilo
isopentiloato de isopropilo

 

Modelos moleculares

Pulsa sobre calquera foto para ver os modelos moleculares en visión estereoscópica ou en 3D

Exercicios

Exercicio 1 Exercicio 2

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química