Nitrocompostos

¿Que son?  |  ¿Como se nomean?  |  Se nos dan a fórmula  |  Se nos dan o nome  |  Exemplos  |  Modelos moleculares | Exercicios
   

¿Que son?

    Pódense considerar derivados dos hidrocarburos nos que se substituíu un ou máis hidróxenos polo grupo "nitro", -NO2. 

¿Como se nomean?

    Noméanse como substituíntes do hidrocarburo do que proceden indicando co prefixo "nitro-" e un número localizador a súa posición na cadea carbonada. 

2-nitrobutano

    As insaturacións teñen preferencia sobre o grupo nitro.

3-nitro-1-propeno

 

Se nos dan a fórmula

 

    Sitúa os localizadores a partir do grupo nitro, pero se hai insaturacións estas teñen preferencia. Nomea o nitro co localizador e despois o hidrocarburo correspondente.

Se nos dan o nome

 

    Erro: trátase do 1-nitrobutano. Sitúa o grupo nitro sobre o hidrocarburo e completa cos hidróxenos.

Exemplos

 

nitrometano
3-nitro-1-propeno
2-nitrobutano
nitrobenceno
p-cloronitrobenceno
2,4,6-trinitrotolueno (T.N.T.)

 

Modelos moleculares

Pulsa sobre calquera foto para ver os modelos moleculares en visión estereoscópica ou en 3D

Exercicios

Exercicio 1 Exercicio 2

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química