Tipos de compostos

Tipos de funcións  |  Orde de preferencia
   

Tipos de funcións

    Estes son os 17 tipos de funcións das que imos tratar. Así mesmo moitos compostos comparten varias funcións na súa molécula, para nomealos tes que ter en conta a orde de preferencia dos grupos funcionais. 

 

FUNCIÓN

GRUPO FUNCIONAL

EXEMPLO

Alcanos

Non ten

Alquenos

Alquinos
Hidrocarburos cíclicos

Non ten

Hidrocarburos aromáticos
Haloxenuros de alquilo
Alcohois
Fenois
Éteres
Aldehidos
Cetonas
Ácidos carboxílicos
Ésteres
Aminas
Amidas
Nitrocompostos
Nitrilos

 

Orde de preferencia

·        Cando nun composto hai un só grupo funcional, a cadea principal é a que contén a función, e numérase de tal forma que corresponda ó carbono da función o localizador máis baixo posible. 

·        Cando no composto hai máis dun grupo funcional, a cadea principal é a que contén a función preferente; as demais funcións desconsidéranse e noméanse como substituíntes.

A orde de preferencia acordada pola IUPAC é:

Nome   Fórmula Terminación Como substituinte

Ac.carboxílico

R-COOH   -oico   carboxi-  
Éster R-COOR’   -oato   oxicarbonil-  
Amida   R-CO-NH2 -amida   carbamoíl-  
Nitrilo R-CºN   -nitrilo   ciano-  
Aldehido R-COH -al   formil-  
Cetona R-CO-R’   -ona   oxo-  
Alcohol R-OH   -ol   hidroxi-  
Fenol   Ar-OH   -ol   hidroxi-  
Amina   R-NH2   -amina   amino-  
Éter   R-O-R’   -oxi-   oxi-, oxa-
Dobre enlace   R=R’   -eno   ...enil-  
Triple enlace   RºR’   -ino   ...inil-  
Halóxeno   R-X    

fluoro-, cloro-

bromo-, iodo-  

Nitroderivados   R-NO2     nitro-  
Radical alquilo R-R’   -ano   ...il-

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química