Nitrilos

¿Que son?  |  ¿Como se nomean?  |  Se nos dan a fórmula  |  Se nos dan o nome  |  Exemplos  |  Modelos moleculares | Exercicios
   

¿Que son?

    Caracterízanse por ter o grupo funcional "ciano" -CN, polo que as veces tamén se lles denomina cianuros de alquilo. 

¿Como se nomean?

    Hai varios sistemas válidos de nomenclatura para estes compostos. Nos casos sinxelos as posibilidades son tres: 

    A) engadir o sufixo -nitrilo ó nome do hidrocarburo de igual número de átomos de carbono; 

etanonitrilo

    B) consideralo como un derivado do ácido cianhídrico, HCN; 

cianuro de propilo

    C) nomealo como derivado do ácido RCOOH, relacionando RCOOH con RCN, no caso de que dito ácido teña nome trivial aceptado. 

acetonitrilo

    Outra nomenclatura para o grupo -CN é o sufixo -carbonitrilo.

1,1,2,2-etanotetracarbonitrilo

    Cando o grupo CN non sexa o principal noméase como ciano-

Se nos dan a fórmula

 

    Numera a cadea principal da que forma parte o carbono do nitrilo. Indica cos localizadores os radicais ou as insaturacións e nomea a cadea principal terminada en nitrilo.

Se nos dan o nome

 

    Na cadea principal sitúa os radicais e as insaturacións xunto co grupo nitrilo. Completa por último os hidróxenos.

Exemplos

 

etanonitrilo

cianuro de metilo

acetonitrilo
3-metil-butanonitrilo

cianuro de fenilo

benzonitrilo
ciclohexanocarbonitrilo

 

1,1,2,2-etanotetracarbonitrilo

 

2-butenonitrilo

 

Modelos moleculares

Pulsa sobre calquera foto para ver os modelos moleculares en visión estereoscópica ou en 3D

Exercicios

Exercicio 1 Exercicio 2

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química