Exercicio 2

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) etanonitrilo
b) propanonitrilo
c) propanocarbonitrilo

2.  

a) isopentanonitrilo
b) isobutanonitrilo
c) secpentanonitrilo

3.  

a) 2-butenonitrilo
b) 2-pentenonitrilo
c) 3-pentenonitrilo

4.  

a) 3-hexanocarbonitrilo
b) 3-propilbutanonitrilo
c) 2-etil-pentanocarbonitrilo

5.  

a) 3-pentanocarbonitrilo
b) 1,2,3-propanotricarbonitrilo
c) 1,2,3-propanotricarbonilo

6.  

a) 1,4-ciclohexanodicarbonitrilo
b) o-ciclohexanodicarbonitrilo
c) m-ciclohexanodicarbonitrilo

7.  

a) 3-hexinocarbonitrilo
b) 1-ciano-2-pentino
c) 3-hexinonitrilo

8.  

a) 3-metilbenzocarbonitrilo
b) 3-metilbenzonitrilo
c) 3-metilbencenonitrilo

9.  

a) ácido 3-nitrilopentanoico
b) ácido 3-cianuropentanoico
c) ácido 3-cianopentanoico

10.  

a) 4-formil-pentanocarbonitrilo
b) 4-ciano-2-metilbutanal
c) 4-formil-pentanonitrilo

                        

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química