Fenois

¿Que son?  |  ¿Como se nomean?  |  Se nos dan a fórmula  |  Se nos dan o nome  |  Exemplos  |  Modelos moleculares | Exercicios
   

¿Que son?

    Son derivados aromáticos que presentan grupos "hidroxilo", -OH. 

    Os fenois teñen certo carácter ácido e forman sales metálicas. 

    Atópanse amplamente distribuídos en productos naturais, como os taninos.   

¿Como se nomean?

    Noméanse como os alcohois, coa terminación "-ol" engadida ó nome do hidrocarburo, cando o grupo OH é a función principal. Cando o grupo OH non é a función principal utilízase o prefixo "hidroxi-" acompañado do nome do hidrocarburo.

1,2-bencenodiol

    Se o benceno ten varios substituintes, diferentes do OH, numéranse de forma que reciban os localizadores máis baixos dende o grupo OH, e ordénanse por orde alfabética. No caso de que haxa varias opcións decidirá a orde de preferencia alfabética dos radicais.

2-etil-4,5-dimetilfenol

 

Se nos dan a fórmula

 

    Comeza a contar polo grupo OH e no sentido que se consigan localizadores máis baixos para os radicais. Nomea os radicais cos localizadores seguidos de benceno terminado en -ol.

Se nos dan o nome

 

    Sobre o benceno coloca os localizadores para situar os radicais e os grupos OH. Completa logo os hidróxenos que falten.

Exemplos

 

bencenol

hidroxibenceno

(fenol)

1,2-bencenodiol

(pirocatecol)

1,3-bencenodiol

(resorcinol)

1,4-bencenodiol

(hidroquinona)
4-etil-1,3-bencenodiol
2-etil-5-metilbencenol

 

Modelos moleculares

Pulsa sobre calquera foto para ver os modelos moleculares en visión estereoscópica ou en 3D

Exercicios

Exercicio 1 Exercicio 2

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química