Exercicio 1

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) ferrol
b) fenol
c) fenilol

2.  

a) 1,3-bencenodiol
b) 2,4-bencenodiol
c) 1,3-difenol

3.  

a) 1-etil-2,4-bencenodiol
b) 4-etil-1,3-bencenodiol
c) 1-etil-4,6-bencenodiol

4.  

a) 1,4-difenol
b) 1,4-bencenol
c) 1,4-bencenodiol

5.  

a) 2-etil-5-metilbencenol
b) 1-etil-4-metilbencenol
c) 1-etil-4-metil-2-bencenol

6.  

a) 1,2-difenol
b) 1,2-bencenol
c) 1,2-bencenodiol

7.  

a) 1-metilfenol
b) 3-metilfenol
c) 5-metilfenol

8.  

a) 2-etil-1-metilfenol
b) 2-etil-3-metilfenol
c) 3-metil-2-etilfenol

9.  

a) 2,6-dimetilfenol
b) 1,3-dimetilfenol
c) 2,6-dimetilhidroxibenceno

10.  

a) 1,3,5-bencenol
b) 1,3,5-trifenol
c) 1,3,5-bencenotriol

                          

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.