Exercicio 2

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) ácido 3-metilbutanoico
b) ácido 2-metilbutanoico
c) ácido 2-isopropiletanoico

2.  

a) ácido propanodioico
b) ácido pantanodioico
c) ácido pentanodioico

3.  

a) ácido 3-vinilbutanoico
b) ácido 3-metil-4-pentenoico
c) ácido 3-metil-1-pentenoico

4.  

a) ácido 2-metil-1-pentenoico
b) ácido 4-metilpentenoico
c) ácido 4-metil-4-pentenoico

5.  

a) ácido 3-ciclohexenocarboxílico
b) ácido 4-ciclohexenocarboxílico
c) ácido 1-ciclohexenocarboxílico

6.  

a) ácido 1,1,3,3-pentanotetracarboxílico
b) ácido 2,4-pentanotetracarboxílico
c) ácido 1,1,3,3-propanotetracarboxílico

7.  

a) ácido 1,4-etenodicarboxílico
b) ácido 1,2-etenodicarboxílico
c) ácido 1,4-butenodicarboxílico

8.  

a) ácido o-ciclohexanodicarboxílico
b) ácido 1,3-ciclohexanodicarboxílico
c) ácido p-ciclohexanodicarboxílico

9.  

a) ácido 4-hidroxipentanoico
b) ácido 2-hidroxipentanoico
c) ácido 4-oxipentanoico

10.  

a) ácido 3-oxapentanoico
b) ácido 3-carboxipentanoico
c) ácido 3-oxopentanoico

                        

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.