Exercicio 1

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) ácido butanoico
b) ácido propanoico
c) ácido paranoico

2.  

a) ácido propanoico
b) ácido acético
c) ácido propanodioico

3.  

a) ácido butenoico
b) ácido butanoico
c) ácido 2-butenoico

4.  

a) ácido 4-metil-2-pentenoico
b) ácido 2-metil-3-pentenoico
c) ácido 2-metil-2-pentenoico

5.  

a) ácido butanoico
b) ácido butanodioico
c) ácido 1,4-butanoico

6.  

a) ácido p-bencenodicarboxílico
b) ácido m-bencenodicarboxílico
c) ácido o-bencenodicarboxílico

7.  

a) ácido 1,2,5-pentanotricarboxílico
b) ácido 1,1,3-propanotrioico
c) ácido 1,1,3-propanotricarboxílico

8.  

a) ácido 3-hidroxi-1,3,5-pentanotricarboxílico ou ác. cítrico
b) ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico ou ác. cítrico
c) ácido 1,2,3-propanoltricarboxílico ou ác. cítrico

9.  

a) ácido 2-hidroxipropanoico ou ácido láctico
b) ácido 2-hidroxipropanoico ou ácido acético
c) ácido 2-hidroxietanoico ou ácido láctico

10.  

a) ácido 2-oxopentanoico
b) ácido 2-oxobutanoico
c) ácido 4-oxopentanoico

                          

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.