Tipos de substancias

   

        Podemos clasificar as substancias a formular polo número de elementos que as forman, e dentro de cada grupo as clasificaremos polo tipo de elementos que se van combinar.

Substancias dun só elemento

Nome Nomenclatura Tipo Exemplos
Substancias simples Nomenclatura de composición
(con prefixos multiplicadores)
Xn H2, O2, Fe, Cu, S

Substancias de dous elementos

Nome Nomenclatura Tipo Exemplos
Óxidos de metais Nomenclatura de composición
(con números de oxidación)
MnOm CaO, Li2O, Al2O3
Óxidos de non metais Nomenclatura de composición
(con prefixos multiplicadores)
NMnOm CO2, NO, SO3
Compostos metal - non metal Nomenclatura de composición
(con números de oxidación)
MnNMm NaCl, AgBr, FeCl3
Compostos non metal - non metal Nomenclatura de composición
(con prefixos multiplicadores)
NMnNMm PCl3, CS2, SF6
Hidruros Nomenclatura de composición
(con números de oxidación)
MHn NaH, CaH2, AlH3
Hidrácidos Nomenclatura de composición
(con prefixos multiplicadores)

Nomenclatura de sustitución

HnNM HCl, H2S, HF
Hidróxeno máis non metal Nomenclatura de composición
(con prefixos multiplicadores)

Nomenclatura de sustitución

NMHn NH3, BH3, SiH4

Substancias de tres ou máis elementos

Nome Nomenclatura Tipo Exemplos
Hidróxidos Nomenclatura de composición
(con números de oxidación)
M(OH)n NaOH, Ca(OH)2
Oxiácidos Nomenclatura de adición

Nomenclatura de hidróxeno

Nome vulgar aceptado

HaXbOc HNO3, H2SO4
Oxisales neutros Nomenclatura de adición

Nomenclatura de composición

Mn(XbOc)m CaCO3, NaClO
Oxisales ácidos Nomenclatura de adición

Nomenclatura de hidróxeno

Nomenclatura de composición

Mn(HaXbOc)m NaHCO3, Ca(HSO4)2

 

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química