Óxidos de metais

¿Que son? ¿Como se nomean?  |  Se nos dan a fórmula  |  Se nos dan o nome Peróxidos Exemplos Exercicios 
   

Introducción

       
Un dos óxidos metálicos máis coñecidos desde a antigüidade é o óxido de calcio, o cal vivo. En Orgaz (Toledo) recordan o antigo oficio de calero.  

O oficio de calero en Orgaz - Toledo

 

¿Que son?

    Son combinacións dun metal con osíxeno, nas que o osíxeno ten número de oxidación -2.

¿Como se nomean?

    Para a súa nomenclatura emprégase preferentemente a:

    Nomenclatura de composición (usando números de oxidación): Noméanse cas palabras “óxido de” e o nome do metal seguido inmediatamente do número de oxidación co que actúa entre paréntese e con números romanos. Se o número de oxidación do metal é fixo non cómpre especificalo.

  Óxido de METAL(N)

    A IUPAC tamén acepta a nomenclatura de composición (usando prefixos multiplicadores) para estes óxidos, pero eu recomendo a nomenclatura de composición (usando números de oxidación) sempre que haxa átomos metálicos e a nomenclatura de composición (usando prefixos multiplicadores) cando os átomos sexan todos non metais.

Se nos dan a fórmula

    Na fórmula: o osíxeno ten número de oxidación -2, e o número de oxidación do metal o podemos deducir sabendo que o composto é neutro. Se é sempre o mesmo o debemos coñecer e non fai falla deducilo.

 

Se nos dan o nome

    No nome: fixarémonos no número de oxidación do metal, que está entre paréntese, se non se indica é que o temos que saber, lembra a táboa de números de oxidación. Como o número de oxidación do osíxeno é -2 só temos que calcular cantos átomos de cada precisamos para que o composto sexa neutro.

 

Peróxidos

      Certos óxidos presentan osíxenos unidos entre si mediante un enlace simple (–O–O–), como a agua osixenada ou peróxido de hidróxeno H2O2 (H–O–O–H). O ion dióxido(2–) ou ion peróxido, O22–, forma peróxidos con elementos dos grupos 1, 2, 11 e 12.

      O osíxeno nestes compostos presenta número de oxidación –1.

      Como os elementos dos grupos 1, 2, 11 e 12 teñen case todos número de oxidación fixo, e debemos de coñecelo, non hai confusión cos óxidos do ion óxido(2–), O2–. Por exemplo:

Peróxido Nombre de composición ¿Posible confusión?
Na2O2 Peróxido de sodio Se fora un óxido se simplificarían os subíndices. Sería NaO, pero o Na só ten número de oxidación +1, non +2 como esixiría este composto.
K2O2 Peróxido de potasio O mesmo que no exemplo anterior.
MgO2 Peróxido de magnesio Se fora un óxido o magnesio tería número de oxidación +4, pero non o ten pois o seu número de oxidación fixo é +2.
CaO2 Peróxido de calcio

O mesmo que no exemplo anterior.

Cu2O2 Peróxido de cobre(I) Se fora óxido de cobre(II) sería CuO, e se fora óxido de cobre(I) sería Cu2O.
ZnO2 Peróxido de cinc Se fora un óxido o cinc tería número de oxidación +4, pero non o ten pois o seu número de oxidación fixo é +2.

 

Exemplos

 

Nombre de composición

Na2O  Óxido de sodio
MgO Óxido de magnesio
CaO Óxido de calcio
Li2O Óxido de litio
Ag2O Óxido de prata
FeO  Óxido de ferro(II)
Fe2O3  Óxido de ferro(III)
CrO3  Óxido de cromo(VI)
TiO2  Óxido de titanio(IV)
Cu2O Óxido de cobre(I)
CuO Óxido de cobre(II)
ZnO Óxido de cinc

 

Exercicios

En Fórmulas tes un exercicio para escribir os nomes destas substancias e comprobar os resultados. Tamén tes a solución do exercicio.

En Nomes tes un exercicio para escribir as fórmulas destas substancias e comprobar os resultados. As fórmulas as tes que introducir sen subíndices, por exemplo auga = H2O. Tamén tes a solución do exercicio..

Fórmulas 1 Nomes 1 Fórmulas 2 Nomes 2 Fórmulas 3 Nomes 3 Fórmulas 4 Nomes 4

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química