Mecánica do proceso de formulación

Nas fórmulas

   Para colocar os elementos nas fórmulas seguiremos a seguinte secuencia, que se deduce fácilmente a partir da Táboa Periódica, colocando o H entre o grupo do N e o grupo do O, e colocando os gases nobres á esquerda da táboa. 

   Nas fórmulas dos compostos binarios o elemento que se escribe á dereita é o primeiro que atopamos nesta secuencia, que empeza no F, seguindo as frechas, e o que se escribe á esquerda é o seguinte que atopamos. Non sempre coincide que o elemento que escribimos á dereita sexa o máis electronegativo, por exemplo, nos óxidos dos halóxenos o halóxeno escríbese á dereita, débese escribir, segundo a IUPAC, OCl2 e non Cl2O, como era ata agora.

    ¿Pero cantos átomos de cada elemento terá unha fórmula? 

   En todo composto químico neutro, o número de oxidación aportado pola parte electropositiva debe coincidir en valor absoluto co da parte electronegativa, é dicir, a carga total debe ser nula. Polo tanto debemos calcular cantos átomos de cada elemento debe haber para que o composto sexa electricamente neutro. 

    ¿Que compostos darán os hipotéticos átomos A e B con diferentes números de oxidación?

Átomo A Átomo B Átomos de cada para que o composto sexa neutro Fórmula Exemplo  
A+I BI (+1)+(1)=0 AB Na+      Cl NaCl
A+II BI (+2)+2(1)=0 AB2 Ca+2      Br CaBr2
A+II B-III 3(+2)+2(3)=0 A3B2 Mg+2      N3 Mg3N2
A+IV B–II (+4)+2(2)=0 AB2 Pb+4      O2 PbO2

 

Nos nomes

    Noméase primeiro o elemento que escribimos á dereita na fórmula e despois o elemento que se escribe á esquerda.

    Se un elemento ten varios números de oxidación nolo van indicar no nome, na nomenclatura de Stock, como se verá logo, ou se usará a nomenclatura estequiométrica na que non se usan os números de oxidación. Pero si será necesario saber os números de oxidación dos elementos que teñen número de oxidación fixo, polo que debes dedicarlle un pouco de tempo á táboa de números de oxidación.

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química