Óxidos de non metais

¿Que son? ¿Como se nomean?  |  Se nos dan a fórmula  |  Se nos dan o nome Exemplos Exercicios 
   

Introducción

      
O CO2, ou dióxido de carbono, é un gas fundamental nos procesos vitais. Requíreno as plantas na fotosíntesis e producímolo os seres vivos na respiración. Pero o abuso dos combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) incrementou a súa presenza na atmosfera ata niveis que poden comprometer o futuro do planeta a través do efecto invernadoiro. Este vídeo ilústranos este fenómeno: Documental curto sobre o efecto invernadoiro atmosférico. Gañador do premio Guillermo Zúñiga da Asociación Española de Cine Científico no Festival de Vídeo Científico da Habana, Cuba, 2006.  

O efecto invernadoiro

 

¿Que son?

    Son combinacións dun non metal con osíxeno, nas que o osíxeno emprega o número de oxidación -2.

¿Como se nomean?

    Para a súa nomenclatura empregaremos preferentemente a:

    Nomenclatura de composición (usando prefixos multiplicadores): consiste en antepor á palabra “óxido” un prefixo que nos indique o número de osíxenos seguida de “de” e o nome do non metal cun prefixo que nos indique o número de átomos dese non metal.

     Os prefixos que indican o número de átomos son:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mono- di- tri- tetra- penta- hexa- hepta- octa- nona- deca- undeca- dodeca-

    Prefixo-óxido de prefixo-NONMETAL

    O prefixo mono- só se emprega antes que “óxido” e cando os coeficientes estequiométricos sexan 1:1.

    A IUPAC tamén acepta a nomenclatura de composición (usando números de oxidación) para estes óxidos, pero eu recomendo a nomenclatura de composición (usando números de oxidación) sempre que haxa átomos metálicos e a nomenclatura de composición (usando prefixos multiplicadores) cando os átomos sexan todos non metais.

Se nos dan a fórmula

    Na fórmula: Lemos o composto ó revés, indicando cos prefixos o número de átomos de cada elemento que hai na fórmula.

 

Se nos dan o nome

    No nome: Tamén escribimos a fórmula ó revés traducindo os prefixos nos coeficientes estequiométricos da fórmula.

 

Exemplos

  Nomenclatura de composición
N2O  Óxido de dinitróxeno
NO  Monóxido de nitróxeno
N2O3  Trióxido de dinitróxeno
CO  Monóxido de carbono
CO2  Dióxido de carbono

 

Exercicios

En Fórmulas tes un exercicio para escribir os nomes destas substancias e comprobar os resultados. Tamén tes a solución do exercicio.

En Nomes tes un exercicio para escribir as fórmulas destas substancias e comprobar os resultados. As fórmulas as tes que introducir sen subíndices, por exemplo auga = H2O. Tamén tes a solución do exercicio.

  Fórmulas 1 Nomes 1 Fórmulas 2 Nomes 2

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química