Mecànica del procés de formulació

 

 

A les fórmules

L'element que s'escriu a l'esquerra és el més electropositiu (el qual té nombre d'oxidació positiu), i a la dreta s'escriu el més electronegatiu (el qual té nombre d'oxidació negatiu). Aquestes posicions en general coincideixen amb la localització que tenen aquests elements en la taula periòdica, els electropositius a l'esquerra i els electronegatius a la dreta.

Però quants àtoms de cada element tindrà una fórmula?

En tot compost químic neutre, el nombre d'oxidació aportat per la part electropositiva ha de coincidir en valor absolut amb el de la part electronegativa, és a dir, la càrrega total ha de ser nul·la. Per tant hem de calcular quants àtoms de cada element ha d'haver-hi perquè el compost sigui eléctricament neutre.

Què compostos donaran els hipotètics àtoms A i B amb diferents nombres d'oxidació?

Àtom A Àtom B Àtoms de cada perquè el compost sigui neutre Fórmula Exemple  
A+I B-I (+1)+(-1)=0 AB Na+      Cl- NaCl
A+II B-I (+2)+2(-1)=0 AB2 Ca+2      Br- CaBr2
A+II B-III 3(+2)+2(-3)=0 A3B2 Mg+2      N-3 Mg3N2
A+IV B-II (+4)+2(-2)=0 AB2 Pb+4      O-2 PbO2

 

Als noms

Es formula primer l'element que escrivim a la dreta en la fórmula i després l'element que s'escriu a l'esquerra.

Si un element té diversos nombres d'oxidació ens ho indicaràn en el nom, en la nomenclatura d'Stock, com es veurà després, o s'usarà la nomenclatura estequiomètrica en la qual no s'usen els nombres d'oxidació. Però sí serà necessari saber els nombres d'oxidació dels elements que tenen nombre d'oxidació fix, així que hauràs de dedicar-li una mica de temps a la taula de nombres d'oxidació.

 


Inici | Introducció | Nombre d'oxidació | Mecànica del procés de formulació | Tipus de substàncies | Substàncies simples | Òxids de metalls | Òxids de no metalls | Compostos metall – no metall | Compostos no metall - no metall | Hidrurs | Hidràcids | H amb no metall | Hidròxids | Oxoàcids | Oxosals neutres | Oxosals àcides | Exercicis | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:
Traducció al català:  Adrià Garcia  IES d'Almenar. Almenar (Lleida)
 

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web desde la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.   
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química