Òxids de metalls

 
Introducció | Què són? Com es nomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Peròxids  |  Exemples  |  Exercicis 
   

Introducció

       
Un del òxids metal·lics més coneguts desde l'antiguitat és l'òxid de calci, la calç viva. A Orgaz (Toledo) encara es recorda l'antic ofici de “calero”  

L'Antic ofici de “calero” en Orgaz – Toledo

 

Què són?

    Són combinacions binaries d'un metall amb l'oxigen, en les que aquest té nombre d'oxidació –2.

Com es nomenen?

Per a la seva nomenclatura usarem prefereriblement la:

    Nomenclatura de Stock: Es formula  amb les paraules “óxid de” i el nom del metall seguit immediatament del nombre d'oxidació amb el qual actúa entre parèntesi i amb números romans. Si el nombre d'oxidació del metall és fix no fa falta especificar-lo.

  Óxid de METALL (N)

La IUPAC també accepta la nomenclatura estequiométrica per aquests óxids, encara que és preferible la d'Stock sempre que hi hagin àtoms metàl·lics i l'estequiométrica quan els àtoms siguin no metàl·lics.

Si ens donen la fórmula

    A la formula: l'oxigen té numero d'oxidació -2. El número d'oxidació del metall el podrem deduir sabent que el compost és neutre. Si és sempre el mateix ja l'hem de saber i no fa deduir-ho.

 

Si ens donen el nom

    Al nom: ens fixem en el número d'oxidació del metall, que està entre parèntesis, si no s'indica és que ho hem de saber, recorda la taula d'oxidació. Ja que el nombre d'oxidació de l'oxigen és -2 només hem de calcular quants àtoms de cada són necessaris perquè el compost sigui neutre.

 

Peròxids

   Certs òxids estàn units entre sí amb un enllaç simple (-O-O-), com l'aigua oxigenada o peròxid d'hidrogen, H2O2 (H-O-O-H). El ió diòxid(2-) o ió peròxid, O22-, forma peròxids amb elements del grups 1, 2 , 11 i 12. L'oxigen en aquests compostos presenta el número d'oxidació -1. Tenint en compte que els elements dels grups 1, 2, 11 i 12 tenen casi tots número d'oxidació fix, i l'hem de conèixer, no hi ha confusió amb els òxids del ió òxid(2-), O2-. Per exemple:

Peròxid Nom d'Stock Possible confusió?
Na2O2 Peròxid de sodi Si fos un òxid els subíndexs és simplificarien. Seria NaO, però el Na només té nombre d'oxidació +1, no +2 com exigiria aquest compost.
K2O2 Peròxid de potassi Idem que a l'exemple anterior.
MgO2 Peròxid de magnesi Si fos un óxid el magnesi tindria número d'oxidació +4, però no el té, ja que el seu nombre d'oxidació fix es +2.
CaO2 Peròxid de calci Idem que a l'exemple anterior.
Cu2O2 Peròxid de coure(I) Si fos òxid de coure(II) seria CuO, i si fos òxid de coure(I) seria Cu2O.
ZnO2 Peròxid de zinc Si fos un òxid el zinc tindria número d'oxidació +4, però no el té, ja que el seu número d'oxidació fix es +2.

 

Exemples

 

 

Nomenclatura d'Stock

Na2O Òxid de sodi
MgO Òxid de magnès
CaO Òxid de calci
Li2O Òxid de liti
Ag2O Òxid de plata
FeO Òxid de ferro(II)
Fe2O3 Òxid de ferro(III)
CrO3 Òxid de crom(VI)
TiO2 Òxid de titani(IV)
Cu2O Òxid de coure(I)
CuO Òxid de coure(II)
ZnO Òxid de zinc
 

Exercicis

En Fórmules tens un exercici per escriure els noms d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. També tens la solució de l'exercici.

En Noms tens un exercici per a escriure les fórmules d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. Les fórmules les has d'introduir sense subíndexs, per exemple aigua = H2O. També tens la solució de l'exercici.

Fórmules 1 Noms 1 Fórmules 2 Noms 2 Fórmules 3 Noms 3 Fórmules 4 Noms 4

 


Inici | Introducció | Nombre d'oxidació | Mecànica del procés de formulació | Tipus de substàncies | Substàncies simples | Òxids de metalls | Òxids de no metalls | Compostos metall – no metall | Compostos no metall - no metall | Hidrurs | Hidràcids | H amb no metall | Hidròxids | Oxoàcids | Oxosals neutres | Oxosals àcides | Exercicis | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:
Traducció al català:  Adrià Garcia  IES d'Almenar. Almenar (Lleida)
 

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web desde la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.   
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química