Hidràcids

 
Què són? Com es nomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Exercicis 
   

Introducció

      
Els sucs gàstrics són uns líquids clars segregats en abundància per nombroses glàndules microscòpiques repartides per la mucosa del estómac. Els sucs gàstrics contenen:
1) Aigua
2) Àcid clorhídric
3) Enzims: pepsina, renina gàstrica i lipasa gàstrica.
A l'estómac es produeix la gastrina, una hormona que va a la sang per després tornar i estimular la producció dels sucs gàstrics (la histamina també té aquest efecte). La seva funció és actuar principalment sobre la digestió de les proteïnes, per efecte dels enzims pepsina i renina, per a ajudar l’absorció dels nutrients en l'intestí prim. Les cèl·lules parietals produeixen àcid clorhídric (HCl) que activa a l'enzima pepsinògen que posteriorment es transforma en pepinsa.
Per a la presència del àcid clorhídric el pH pren un valer entre u i dos. Aquest medi àcid facilita la degradació (hidròlisis) de les proteïnes per a convertir-les en unitats mes petites.
 

Sucs gàstrics i digestió

 

Què són?

    Són combinacions del hidrogen amb els calcògens (grup 16) i els halògens (grup 17). 

   L'hidrogen actua amb el número d'oxidació +1, i són els únics compostos binaris d'hidrogen on aquest es formula a l'esquerra.    

Com es nomenen?

    Es formula el no metall acabat en “-ur” seguit de “de” i la paraula “hidrogen”. També es poden formular amb l'arrel de l'element que acompanya al hidrogen i el sufix "". 

    NOMETALL-ur de hidrogen

    Aquests compostos es diuen hidràcids perquè tenen la propietat que, al dissoldre's en aigua donen dissolucions àcides, és a dir, donen hidrogen amb facilitat. Aquesta característica es marca amb el subíndex (aq) indicant dissolució aquosa.

    En aquest cas es formulen amb la paraula “àcid” i el nom del no metall acabat en " -hídric".

    Àcid NOMETALL-hídric

 

Si ens donen la fórmula

    A la fórmula:Es nomena el no metall acabat en “-ur”.

    A la fórmula: Si està en dissolució aquosa s'escriu com “àcid” i el nom del no metall acabat en -hídric.

 

Si ens donen el nom

    Al nom: El número d'hidrògens ha de coincidir amb el número d'oxidació del no metall.

    Al nom: El número d'hidrògens ha de coincidir amb el número d'oxidació del no metall.

 

Exemples

    Dintre d'aquest grup també podem formular el HCN que presenta un hidrogen àcid unit al grup cianur que conté un triple enllaç. Es formula com cianur d'hidrogen, i en la dissolució àcid cianhídric.

 

Nom sistemàtic

 

Nom en una dissolució aquosa

HF Fluorur d'hidrogen o fluorà HF(aq)  Àcid fluorhídric
HCl Clorur d'hidrogen o clorà HCl(aq)  Àcid clorhídric
HBr Bromur d'hidrogen o bromà HBr(aq) Àcid bromhídric
HI Iodur d'hidrogen o iodà HI(aq) Àcid iodhídric
H2S Sulfur d'hidrogen o sulfà H2S(aq)  Àcid sulfhídric
H2Se Selenur d'hidrogen o selenà H2Se(aq) Àcid selenhídric
H2Te Tel·lurur d'hidrogen o tel·là H2Te(aq)  Àcid tel·lurhídric
HCN Cianur d'hidrogen HCN(aq)  Àcid cianhídric

 

Exercicis

En Fórmules tens un exercici per escriure els noms d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. També tens la solució de l'exercici.

En Noms tens un exercici per a escriure les fórmules d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. Les fórmules les has d'introduir sense subíndexs, per exemple aigua = H2O. També tens la solució de l'exercici.

Fórmules 1 Noms 1 Fórmules 2 Noms 2

 


Inici | Introducció | Nombre d'oxidació | Mecànica del procés de formulació | Tipus de substàncies | Substàncies simples | Òxids de metalls | Òxids de no metalls | Compostos metall – no metall | Compostos no metall - no metall | Hidrurs | Hidràcids | H amb no metall | Hidròxids | Oxoàcids | Oxosals neutres | Oxosals àcides | Exercicis | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:
Traducció al català:  Adrià Garcia  IES d'Almenar. Almenar (Lleida)
 

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web desde la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.   
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química