Táboa 4

 

Arriba Táboa 1 Táboa 2 Táboa 3 Táboa 4 Táboa 5

Contesta a cada unha das cuestións. Premendo o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Comproba que sabes da Táboa Periódica e dos elementos químicos. Boa sorte.

Que sabes da Táboa Periódica?

1. Que elemento é o eka-silicio do que Mendeleiev predixo as súas propiedades baseándose na lei periódica?
a) In b) Al c) Ga d) Ge e) P
2. Os elementos que teñen semellante a configuración da última capa son...
a) isótopos b) do mesmo grupo c) idénticos d) do mesmo período e) metais
3. Os elementos do bloque "s" son...
a) todos b) os gases nobres c) alcalinos e alcalinoterreos d) calcóxenos e halóxenos e) metais de transición
4. Os elementos do bloque "p" son...
a) todos menos os metais de transición b) os grupos 13 a 18 c) os grupos 3 a 12 d) os gases nobres e) os metais de transición interna
5. Os elementos do bloque "d" son...
a) metais de transición b) as terras raras c) os halóxenos d) os gases nobres e) os metais
6. Os elementos do bloque "f" son...
a) os alcalinos e alcalinoterreos b) os elementos de transición interna c) metais de transición d) elementos representativos e) os gases nobres
7. Elemento que foi descuberto por Marguerite Perey 1939...
a) Galio b) Radio c) Indio d) Nobelio e) Francio
8. Elementos que foron descubertos por Marie Curie 1898...
a) Fr e Ac b) Po e U c) Po e Ra d) Po e Pu e) U e Ra
9. Elemento que leva o apelido dunha científica...
a) Hassio b) Meitnerio c) Fermio d) Lutecio e) Disprosio
10. Único elemento que recibiu o nome dun científico vivo, neste caso Premio Nobel de Química en 1951...
a) Rutherfordio b) Meitnerio c) Bohrio d) Fermio e) Seaborxio
 

   

 

 

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química