Táboa 3

 

Arriba Táboa 1 Táboa 2 Táboa 3 Táboa 4 Táboa 5

Contesta a cada unha das cuestións. Premendo o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Comproba que sabes da Táboa Periódica e dos elementos químicos. Boa sorte.

Que sabes da Táboa Periódica?

1. Que elementos foron descubertos por españois?
a) Ningún b) Torio, Paladio e Arsénico c) Vanadio, Volframio e Platino d) Cromo, Cobre e Estaño e) Titanio, Manganeso e Calcio
2. Que elemento descubriu Andrés Manuel do Río en 1801?
a) V b) Cr c) Pt d) Sn e) Ti
3. Que elemento descubriron os irmáns Juan José e Fausto Elhúyar e Zubice en 1783
a) V b) Cu c) W d) Th e) Cr
4. Que elemento descubriu Antonio de Ulloa en 1748?
a) Ti b) W c) As d) Pd e) Pt
5. Quen foi o descubridor do hidróxeno?
a) Carl Wilhelm Scheele (sueco) 1771 b) Henry Cavendish (inglés) 1766 c) Humphrey Davy (inglés) 1807 d) William Gregor (inglés) 1791 e) Hans Christian Oersted (danés) 1825
6. Quen foi o descubridor do osíxeno?
a) Henry Cavendish (inglés) 1766 b) Antoine-Laurent de Lavoisier (francés) 1777 c) Carl Wilhelm Scheele (sueco) y Joseph Priestley (inglés) 1772 d) Jöns Jacob Berzelius (Sueco) 1823 e) Hennig Brand (alemán) 1669
7. Cal destes elementos non era coñecido desde a antigüidade?
a) Oro b) Carbono c) Azufre d) Antimonio e) Yodo
8. A pirita é un mineral de...
a) Ca b) Fe c) Sn d) Cu e) Zn
9. A casiterita é un mineral de...
a) Ca b) Mn c) Cu d) Sn e) Cr
10. O xeso é un mineral de...
a) K b) Na c) Mg d) Y e) Ca
 

   

 

 

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química