Exercicio 3

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2 Exercicio 3

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) metilpropano
b) butano
c) propilmetano

2.  

a) pentano
b) etilpropano
c) metilbutano

3.  

a) tetrametilmetano
b) dimetilpropano
c) pentano

4.  

a) dimetilbutano
b) 2-metilpentano
c) 4-metilpentano

5.  

a) 2,3-metilbutano
b) 2,3-dimetilbutano
c) 2,3-dietilbutano

6.  

a) 2-etilpentano
b) 2-propilbutano
c) 3-metilhexano

7.  

a) 2-metil-3-propil-5-etilhexano
b) 5-etil-2-metil-3-propilhexano
c) 5-isopropil-3-metiloctano

8.  

a) 4-etil-2,2,4-trimetilhexano
b) 3-etil-3,3,5-trimetilhexano
c) 4-etil-2,2,4-metilhexano

9.  

a) 2,2,4-tetrametilpentano
b) 2,2,4-trimetilpentano
c) 2,2-dimetil-4-metilpentano

10.  

a) 7-etil-2,2,7-trimetiloctano
b) 2-etil-2,7,7-trimetiloctano
c) 2,2,7,7-tetrametilnonano

                        

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química