Exercicio 2

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2 Exercicio 3

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes radicais:

1.  

a) metilo
b) metano
c) etilo

2.  

a) propenilo
b) propilo
c) etilo

3.  

a) butenilo
b) butilo
c) pentilo

4.  

a) etinilo
b) etilo
c) propilo

5.  

a) hexilo
b) etilo
c) heptilo

6.  

a) propilo
b) tetrailo
c) butilo

7.  

a) 1-metilpropilo ou secbutilo
b) 1-metilpropilo ou isopropilo
c) 1-metilpropilo ou tercbutilo

8.  

a) 3-metilbutilo ou secpentilo
b) 3-metilbutilo ou isopentilo
c) 1-metilbutilo

9.  

a) 1-metilpropilo ou secbutilo
b) 2-metilpropilo ou secbutilo
c) 2-metilpropilo ou isobutilo

10.  

a) 1,1-dimetiletilo ou tercbutilo
b) 1,1-dimetiletilo ou neobutilo
c) 1,1-dimetiletilo ou secbutilo

                        

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química