PAAU 6

Atrás Arriba

Exercicio PAAU 6. Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetir o exercicio. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) 3-metil-3-penten-5-ol
b) 3-etil-2-buten-1-ol
c) 3-metil-2-penten-1-ol

Xuño 2003

2.  

a) propenol
b) propenal
c) propenil

Xuño 2003

3.  

a) 2,2-dimetil-3-butanol
b) 3,3-dimetil-2-butanal
c) 3,3-dimetil-2-butanol

Setembro 2004

4.  

a) metilbutenona
b) metilbuteno
c) metilbutenol

Setembro 2004

5.  

a) 2,3-propanodiol
b) 1,2-propanodiol
c) 2,3-propanodial

Setembro 2004

6.  

a) ácido 1-pentenoico
b) ácido 4-pentinoico
c) ácido 4-pentenoico

Setembro 2004

7.  

a) 2,2,4-trimetilpentano
b) 2,2-dimetil-4-metilpentano
c) 2,4,4-trimetilpentano

¿Xuño 2005?

8.  

a) 2-hexen-5-ino
b) 4-hexen-1-ino
c) 1-hexin-4-eno

¿Xuño 2005?

9.  

a) 2-butanal
b) 3-butanol
c) 2-butanol

¿Xuño 2005?

10.  

a) ácido 2-butenoico
b) ácido butenoico
c) ácido 3-butenoico

¿Xuño 2005?

           

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química