Exercicio 2

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) 2,4-dimetilfenol
b) 1,3-dimetilfenol
c) 2,4-dimetilbenceno

2.  

a) 4-etil-1,2-dimetilfenol
b) 4,5-dimetil-2-etilfenol
c) 2-etil-4,5-dimetilfenol

3.  

a) 3-metil-1,5-bencenodiol
b) 5-metil-1,3-bencenodiol
c) 1-metil-3,5-bencenodiol

4.  

a) 3-etil-1,6-bencenodiol
b) 1-etil-3,4-bencenodiol
c) 4-etil-1,2-bencenodiol

5.  

a) 2-metil-1,3,5-bencenotriol
b) 1-metil-2,4,6-bencenotriol
c) 1-metil-1,3,5-bencenotriol

6.  

a) 3-vinil-5-metilfenol
b) 3-metil-5-etenilfenol
c) 3-etenil-5-metilfenol

7.  

a) 1,3,5-trimetilfenol
b) 2,4,6-trimetilfenol
c) 2,4,6-trimetilbenceno

8.  

a) 3-isopropil-1,5-bencenodiol
b) 5-isopropil-1,3-bencenodiol
c) 1-isopropil-3,5-bencenodiol

9.  

a) 4-(2-propenil)-1,3-bencenodiol
b) 4-vinil-1,3-bencenodiol
c) 1-(2-propenil)-2,4-bencenodiol

10.  

a) 2-etil-6-etenilfenol
b) 2-vinil-6-etilfenol
c) 2-etenil-6-etilfenol

                        

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química