Exercicio 20

Atrás Arriba Seguinte

Exercicio 20. Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetir o exercicio. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) 1,2,3-trimetilciclopentano
b) 1,2,3-ciclotrimetilpentano
c) 1,2,3-trimetilciclopentilo

2.  

a) o-dietilbenceno
b) p-dietilbenceno
c) m-dietilbenceno

3.  

a) 3,3-diclorobutano
b) 2-clorobutano
c) 2,2-diclorobutano

4.  

a) 2,4-hexanol
b) 2,4-hexanodiol
c) 3,5-hexanodiol

5.  

a) 1-metil-2,4,6-bencenotriol
b) 2-metil-1,3,5-bencenotriol
c) 1-metil-1,3,5-bencenotriol

6.  

a) 3-etoxi-1-propino
b) 1-etoxi-3-propino
c) etil propinil éter

7.  

a) 3-formilbutanodial
b) 2-hidroxibutanodial
c) 2-formilbutanodial

8.  

a) 2-oxapentan-4-ona
b) 4-oxapentan-2-ona
c) 4-oxipentan-2-ona

9.  

a) ácido 4-hidroxipentanoico
b) ácido 2-hidroxipentanoico
c) ácido 4-oxipentanodioico

10.  

a) 1-formilacetato de etilo
b) 1-formilpropanoato de etilo
c) 2-formilacetato de etilo

           

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química