Exercicio 16

Atrás Arriba Seguinte

Exercicio 16. Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetir o exercicio. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) metilamida
b) metanamida
c) etanamida

2.  

a) 1-nitropropano
b) 1-nitrobutano
c) nitrobutano

3.  

a) cianuro de pentilo
b) 3-pentanocarbonitrilo
c) 2-etilpropanonitrilo

4.  

a) dimetilbutano
b) 4-metilpentano
c) 2-metilpentano

5.  

a) 2-metil-4-penteno
b) 4-metil-1-penteno
c) 2-metil-5-penteno

6.  

a) 2,7-dimetil-3,5-nonadiíno
b) 3,8-dimetil-4,6-nonadiíno
c) 7-etil-2-metil-3,5-octadiíno

7.  

a) 1-etil-1,2-dimetilciclopentano
b) 2-etil-1,2-dimetilciclopentano
c) 1,2-dimetil-1-etilciclopentano

8.  

a) 2-etil-1,4-dimetilbenceno
b) 1,4-dimetil-2-etilbenceno
c) 1,4-dimetil-3-etilbenceno

9.  

a) fluorclorometano
b) cloroformo
c) difluordiclorometano

10.  

a) 2-ciclopentenol
b) 1-ciclopentenol
c) 1-ciclopenten-2-ol

           

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química