Exercicio 14

Atrás Arriba Seguinte

Exercicio 14. Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetir o exercicio. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) ácido butanoico
b) ácido propanoico
c) ácido paranoico

2.  

a) etanoato de etilo
b) metanoato de etilo
c) metanoato de propilo

3.  

a) metiletilamina
b) N-etilmetilamina
c) N-metiletilamina
4.  

a) pentanamina
b) pentanamida 
c) butanamida

5.  

a) metilnitroetano
b) 2-nitropropano
c) 1-nitropropano

6.  

a) 1,1,2,2-butanotetracarbonitrilo
b) 2,2,3,3-butanotetracarbonitrilo
c) 1,1,2,2-etanotetracarbonitrilo

7.  

a) 2-metil-3-propil-5-etilhexano
b) 5-etil-2-metil-3-propilhexano
c) 5-isopropil-3-metiloctano

8.  

a) 3-propil-1,4-hexadieno
b) 4-etenil-2-hepteno
c) 4-propil-2,5-hexadieno

9.  

a) 3-metil-1-hexen-5-ino
b) 4-metil-1-hexin-5-eno
c) 3-metil-1-hexin-5-eno

10.  

a) 4,5-dimetil-5-etilciclohexeno
b) 5-etil-4,5-dimetilciclohexeno
c) 4-etil-4,5-dimetilciclohexeno

           

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química