Exercicio 1

Arriba Seguinte

Exercicio 1. Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetir o exercicio. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) propilo
b) butano
c) propano

2.  

a) 4-penteno
b) 3-penteno
c) 2-penteno

3.  

a) 6-metil-3-propil-1,4-heptadiíno
b) 2-metil-5-propil-3,6-heptadiino
c) 3-propil-6-metil-1,4-heptadiíno

4.  

a) pentaciclano
b) ciclopentágono
c) ciclopentano

5.  

a) m-dimetilbenceno
b) 1,2-dimetilbenceno
c) p-xileno

6.  

a) 2-cloro-2-penteno
b) 1-cloro-2-penteno
c) 4-cloro-3-penteno

7.  

a) 1,2-ciclohexanodiol
b) 1,2-bencenodiol
c) 1,2-ciclohexanol

8.  

a) 2-etil-1-metilfenol
b) 2-etil-3-metilfenol
c) 3-metil-2-etilfenol

9.  

a) etoxibenceno
b) fenil etil éter
c) fenoxietano

10.  

a) 3-fenil-5-pentinal
b) 3-fenil-1-pentinal
c) 3-fenil-4-pentinal

           

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química