Exercicio 2

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) 4-hexanona
b) 3-rexona
c) 3-hexanona

2.  

a) 2-etil-3-hexanona
b) 4-metil-3-hexanona
c) 3-metil-4-hexanona

3.  

a) 4-hexen-2-ona
b) 2-hexen-5-ona
c) 2-penten-5-ona

4.  

a) 4-etenil-2-pentanona
b) 4-metil-5-hexen-2-ona
c) 2-etenil-4-pentanona

5.  

a) 1-hexin-4-ona
b) etil propenil cetona
c) 5-hexin-3-ona

6.  

a) ciclohexil isopropil cetona
b) fenil isopropil cetona
c) isopropil ciclohexil cetona

7.  

a) 5-oxo-2-pentanol
b) 5-hidroxi-2-pentanona
c) 1-hidroxi-4-pentanona

8.  

a) 2-oxapentan-4-ona
b) 4-oxipentan-2-ona
c) 4-oxapentan-2-ona

9.  

a) etil fenil cetona
b) etil ciclohexil cetona
c) fenil etil cetona

10.  

a) 3-oxapentanodial
b) 3-oxopentanodial
c) 3-oxipentanodial

                        

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química