Exercicio 2

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) tolueno
b) etilbenceno
c) etenilbenceno

2.  

a) o-dietilbenceno
b) p-dietilbenceno
c) m-dietilbenceno

3.  

a) 1-etil-4-metilbenceno
b) 1-metil-4-etilbenceno
c) 4-etil-1-metilbenceno

4.  

a) 4-etil-2,5-dimetil-1-propilbenceno
b) 2,5-dimetil-4-etil-1-propilbenceno
c) 1-etil-2,5-dimetil-4-propilbenceno

5.  

a) propilbenceno ou cumeno
b) isopropilbenceno ou cumeno
c) neopropilbenceno ou cumeno

6.  

a) 1-isopropil-4-metilbenceno
b) 4-metil-1-isopropilbenceno
c) 1-metil-4-isopropilbenceno

7.  

a) etinilbenceno ou estireno
b) etenilbenceno ou estireno
c) etinilbenceno ou poliestireno

8.  

a) 1,4-dimetil-2-etilbenceno
b) 1,4-dimetil-2-etinilbenceno
c) 1,4-dimetil-2-vinilbenceno

9.  

a) antracita
b) antraceno
c) antrolleno

10.  

a) fenantreno
b) naftaleno
c) naftalina

                        

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química