Exercicio 2

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) butanamida
b) pentanamida
c) pentanamina

2.  

a) 2-metilbutanamina
b) 2-metilbutanamida
c) 3-metilbutanamida

3.  

a) 3-pentenamida
b) 3-pentenamina
c) 2-pentanamida

4.  

a) ciclohexanamida
b) fenilcarboxamida
c) ciclohexanocarboxamida

5.  

a) metilpropanamida
b) N-metilpropanamida
c) 1-metilpropanamida

6.  

a) N,N-dietiletanamida
b) N-dietiletanamida
c) 1,1-dietiletanamida

7.  

a) N-fenilfenilamida
b) N-fenilbenzamida
c) N,N-difenilamida

8.  

a) propanotricarboxamida
b) 1,2,3-pentanotricarboxamida
c) 1,2,3-propanotricarboxamida

9.  

a) ácido carbamoilbutanoico
b) ácido 3-carbamoilbutanoico
c) ácido 2-carbamoilbutanoico

10.  

a) butanodiamida
b) etanodiamida
c) propanodiamida

                        

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química