Exercicio 1

Arriba Exercicio 1 Exercicio 2

Contesta a cada unha das cuestións. Pulsando o botón CORRIXIR poderás avaliar o exercicio. O botón BORRAR permite repetilo.
Fai o exercicio coma se fora un xogo, un pasatempo. Co que estudiaches  débete sair ben, e se non a repasar outro pouco. Boa sorte.

Sinala o nome correcto para estes compostos:

1.  

a) 3-buteno
b) 1-buteno
c) buteno

2.  

a) 4-penteno
b) 3-penteno
c) 2-penteno

3.  

a) 1,3-buteno
b) 1,3-butadieno
c) 2,3-butadieno

4.  

a) 1,3,5-hexadieno
b) 1,3,5-hexeno
c) 1,3,5-hexatrieno

5.  

a) 2-metil-4-penteno
b) 4-metil-1-penteno
c) 2-metil-5-penteno

6.  

a) 2,5-dimetil-1,3-heptadieno
b) 5-etil-2-metil-1,3-hexadieno
c) 2-etil-5-metil-3,5-hexadieno

7.  

a) 5-etil-2,2-dimetil-3,5-hexadieno
b) 2,2-dimetil-5-etil-3,5-hexadieno
c) 2-etil-5,5-dimetil-1,3-hexadieno

8.  

a) 3-propil-1,4-hexadieno
b) 4-etenil-2-hepteno
c) 4-propil-2,5-hexadieno

9.  

a) 3-etil-2,4-pentadieno
b) 3-etenil-2-penteno
c) 3-etil-1,3-pentadieno

10.  

a) 2-metil-4-etil-1,3,5-hexatrieno
b) 4-etil-2-metil-1,3,5-hexatrieno
c) 3-etil-5-metil-1,3,5-hexatrieno

                          

 

 

 


Inicio | Introducción | Conceptos previos | Tipos de compostos | Alcanos | Alquenos | Alquinos | H. cíclicos | H. aromáticos | Haloxenuros | Alcohois | Fenois | Éteres | Aldehidos | Cetonas | Ac. carboxílicos | Ésteres | Aminas | Amidas | Nitrocompostos | Nitrilos | Exercicios | Moléculas 3D | Táboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licenza Creative Commons
Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química