Èters

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

    Són compostos que resulten de la unió de dos radicals alquílics o aromàtics a través d'un pont d'oxigen -O-.

Com s'anomenen?

  •    S'anomenen interposant la partícula "-oxi-" entre els dos radicals. Es considera el compost com a derivat del radical més complex. Així, diem metoxietà, i no etoximetà.

metoxietà
  • També podem anomenar els dos radicals, per ordre alfabètic, seguits de la paraula "èter".

etil isopropil èter

   En èters complexos podem fer servir altres mètodes:

  •    Si els grups units a l'oxigen són iguals i tenen una funció preferent sobre l'èter, després de les fites de la funció èter es posa la partícula oxi- i el nom dels grups principals.

3,3'-oxidi-1-propanol
  •    Si hi ha diversos grups èter, s'anomenen com si cadascun substituís un CH2, mitjançant la partícula -oxa-.

3,6-dioxa-1-heptanol
  •    Si un grup èter està unit a dos carbonis contigus d'un hidrocarbur, s'anomena amb la partícula epoxi-.

2,3-epoxibutà

 

Si ens donen la fórmula

 

   Assenyala els radicals. Anomena'ls per ordre alfabètic i després escriu la paraula èter.

Si ens donen el nom

 

   Situa els radicals separats per l'O característic del grup èter.

Exemples

 

metoxietà

etil metil èter

etoxietè

etenil etil èter

etil vinil èter

metoxibenzè

fenil metil èter

1-isopropoxi-2-metilpropà

isobutil isopropil èter

 

benzil fenil èter
4-metoxi-2-pentè

 

Models moleculars

Pulsa sobre cualquier foto para ver los modelos moleculares en visión estereoscópica o en 3D

Ejercicios

Exercici 1 Exercici 2

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química