Alcohols

Què són?  |  Com s'anomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Models moleculars  |  Exercicis
   

Què són?

   La seva estructura és semblant a la dels hidrocarburs, en què se substitueix un o més àtoms d'hidrogen per grups "hidroxil", -OH.  

Com s'anomenen?

  •    S'anomenen com els hidrocarburs dels quals procedeixen, però amb la terminació "-ol", i indicant amb un número locatiu, el més baix possible, la posició del grup alcohòlic. Segons la posició del carboni que porta el grup -OH, els alcohols s'anomenen primaris, secundaris o terciaris.

2-butanol
  •    Si a la molècula hi ha més d'un grup -OH es fa servir la terminació "-diol", "-triol", etc. i s'indica amb números les posicions on es troben aquests grups. Hi ha polialcohols importants com la glicerina "propantriol", la glucosa i altres hidrats de carboni.

1,2,3-propantriol o glicerina
  •    Quan l'alcohol no és la funció principal, s'anomena com a substituent amb el prefix "hidroxi-" i s'indica la fita corresponent.

3-hidroxi-4-metilpentanal

 

Si ens donen la fórmula

 

   Situa les fites a partir de l'extrem que tingui més a prop un grup alcohol. Escriu les fites dels grups OH seguides del nom de l'hidrocarbur acabat en -ol, -diol, -triol, etc. segons el que calgui.

Si ens donen el nom

 

   Sobre l'esquelet d'àtoms de carboni, situa els grups OH i completa la fórmula amb els hidrògens.

Exemples

 

etanol
2-propanol
3-buten-1-ol

propantriol (glicerol ou glicerina)

 

4-metilciclohexanol
2-hidroxibutanal

 

Models moleculars

Pulsa sobre cualquier foto para ver los modelos moleculares en visión estereoscópica o en 3D

Ejercicios

Exercici 1 Exercici 2

 


Inicio | Introducció | Conceptes previs | Tipus de funcions | Alcans | Alquens | Alquins | H. cíclics | H. aromàtics | Halogenurs | Alcohols | Fenols | Èters | Aldehids | Cetones | Àc. carboxílics | Èsters | Amines | Amides | Nitrocompostos | Nitrils | Exercicis | Molècules 3D | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:  
Traducció al català: M. Assumpció Surrell (Institut Montgrí - Torroella de Montgrí)

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web des de la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.  
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química