Òxids de no metalls

 
Introducció | Què són? Com es nomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Exercicis 
   

Introducció

      
El CO2, o diòxid de carboni, és un gas fonamental en els processos vitals. El requereixen les plantes en la fotosíntesi i el produïm els éssers vius en la respiració. Però l'abús dels combustibles fòssils (carbó, petroli, gas natural...) va augmentar la seva presència en l'atmosfera fins a unes alçades que poden comprometre el futur del planeta a través del efecte hivernacle. Aquest vídeo ens il·lustra el fenomen: Un curt documental sobre l'efecte hinvernacle atmosfèric. Guanyador del premi “Guillermo Zúñiga” de l'Associació Espanyola de Cine Científic en el festival de Video Científic de l'Havana, Cuba, 2006.  

L'efecte hivernacle

 

Què són?

Són combinacions binàries d'un no metall amb l'oxigen, en les que aquest utilitza el nombre d'oxidació -2

Com es nomenen?

    Per a la seva nomenclatura emprarem la:

    Nomenclatura estequiomètrica: consisteix a posar un prefix que ens indiqui el nombre d'oxigens davant de la paraula “òxid”, seguida de “de” i el nombre del no metall amb un prefix que ens indiqui el nombre d'àtoms d'aquell no metall.

     Els prefixos que designen el número d'àtoms són:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mono- di- tri- tetra- penta- hexa- hepta- octa- nona- deca- undeca- dodeca-

    Prefix-òxid de prefix-NOMETALL

    El prefix mono- només s'utilitza abans que “òxid” i quan els coeficients estequiomètrics siguin 1:1.

   La IUPAC també accepta la nomenclatura d'Stock per aquests òxids, encara que és preferible utilitzar la nomenclatura estequiomètrica sempre que hi hagin només àtoms no metal·lics i la d'Stock quan hi hagi metalls i no metalls

Si ens donen la fórmula

    A la fórmula: Llegim el compost al revés, indicant amb els prefixos el número d'àtoms de cada element que hi ha en la fórmula.

 

Si ens donen el nom

    Al nom: També escrivim la fórmula al revés traduint els prefixos en els coeficient estequiométrics de la fórmula.

 

Exemples

 

  Nomenclatura estequiomètrica
N2O  Òxid de dinitrogen
NO  Monòxid de nitrogen
N2O3  Triòxid de dinitrogen
CO  Monòxid de carboni
CO2  Diòxid de carboni

 

Exercicis

En Fórmules tens un exercici per escriure els noms d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. També tens la solució de l'exercici.

En Noms tens un exercici per a escriure les fórmules d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. Les fórmules les has d'introduir sense subíndexs, per exemple aigua = H2O. També tens la solució de l'exercici.

  Fórmules 1 Noms 1 Fórmules 2 Noms 2

 


Inici | Introducció | Nombre d'oxidació | Mecànica del procés de formulació | Tipus de substàncies | Substàncies simples | Òxids de metalls | Òxids de no metalls | Compostos metall – no metall | Compostos no metall - no metall | Hidrurs | Hidràcids | H amb no metall | Hidròxids | Oxoàcids | Oxosals neutres | Oxosals àcides | Exercicis | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:
Traducció al català:  Adrià Garcia  IES d'Almenar. Almenar (Lleida)
 

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web desde la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.   
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química