H amb no metall

 
Què són? Com es nomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Exercicis 
   

Què són?

    Són combinacions de l'hidrogen amb els elements del grup 13, 14 i 15.

Com es nomenen?

    Es formulen amb l'arrel de l'element que acompanya l'hidrogen i el sufix "-à". Si aquest element apareix diverses vegades a la fórmula es poden usar els prefixos di- , tri- , tetra- , penta- , etc..., i es pot posar entre parèntesis el número d'hidrogens que els acompanyen. També s'accepten els seus noms comuns.

Si ens donen la fórmula

    A la fórmula: Ens fixem en l' element que va amb l'hidrogen i a la seva arrel li posem el sufixe "-à".

Si ens donen el nom

    Al nom: L'arrel de l'element ens mostra l'element que acompanya a l'hidrogen. El nombre d'H serà pels elements del grup 13 (B i següents), 4 pels elements del grup 14 (C i següents), i 3 pels elements del grup 15 (N i següents). Si l'element que acompanya l'H es repeteix hem de conèixer l'estructura del compost, per això es recomana posar entre parèntesis el número d'hidrògens.

Exemples

 

 

Nom sistemàtic

Nom comú

NH3  Azà  Amoníac
N2H4  Diazà  Hidrazina
PH3  Fosfà  Fosfina
P2H4  Difosfà  Difosfina
AsH3  Arsà  Arsina
SbH3  Estibà  Estibina
CH4  Metà  Metà
SiH4  Silà  
Si2H6  Disilà  
BH3  Borà  
B2H6  Diborà o diborà(6)  
B3H5 Triborà o triborà(5)  

    El metà segueix les normes de la nomenclatura orgànica.

Exercicis

En Fórmules tens un exercici per escriure els noms d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. També tens la solució de l'exercici.

En Noms tens un exercici per a escriure les fórmules d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. Les fórmules les has d'introduir sense subíndexs, per exemple aigua = H2O. També tens la solució de l'exercici.

Fórmules 1 Noms 1 Fórmules 2 Noms 2

 


Inici | Introducció | Nombre d'oxidació | Mecànica del procés de formulació | Tipus de substàncies | Substàncies simples | Òxids de metalls | Òxids de no metalls | Compostos metall – no metall | Compostos no metall - no metall | Hidrurs | Hidràcids | H amb no metall | Hidròxids | Oxoàcids | Oxosals neutres | Oxosals àcides | Exercicis | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:
Traducció al català:  Adrià Garcia  IES d'Almenar. Almenar (Lleida)
 

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web desde la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.   
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química