Prácticas

Arriba Enunciados Prácticas

DETERMINAR UNHA PENDENTE

   Poida que vises algunha vez un sinal coma esta.

   Este sinal indícanos que transitamos por unha forte pendente, por unha costa importante. Supón que é unha pendente constante do 10%. Que significa?

   Unha pendente do 10% significa que ascendemos 10m logo de percorrer 100m en horizontal.

   Como calcular a pendente dun triángulo coma este?

   Coidado! o 10% de pendente non se corresponde cun ángulo de 10º. Como calcular o ángulo? Podémolo calcular a partir da tanxente

   Cal será o ángulo correspondente a unha pendente do 10%?

   Agora tócache a ti. Determina a pendente en porcentaxe e en ángulo das rúas da túa cidade máis pendentes. 

   Para facelo podes sacar fotos dos triángulos que debuxan as pedras nas rúas empinadas. Logo en casa mides distancias, a base e a altura deses triángulos, e fas os cálculos. Déixoche para probar a foto da pendente da Rúa Taboada Leal de Vigo.

Obtiven os seguintes datos:

Unha das rúas máis empinadas de Vigo, Rúa Chile

Obtiven os seguintes datos:

   Tramo final da Rúa Chile

Obtiven os seguintes datos:

   Otra rúa de gran pendente, Rúa Manuel Núñez

Obtiven os seguintes datos:

Nas gráficas lineais tamén podemos atopar a pendente, pero neste caso non a damos en porcentaxe, dámola en tanto por un.

Temos a seguinte táboa de valores:

Representamos os puntos nunha gráfica:

Para calcular a pendente debuxamos un triángulo entre dous puntos calquera da recta.

A altura entre a base dános a pendente. neste caso:

Se a gráfica curta ao eixo de ordenadas no valor cero de abscisas esa será a ordenada na orixe. No noso caso é:

A ecuación da recta é:

onde X, é a variable independente, que colocamos no eixo de abscisas, ou eixo horizontal. Y, é a variable dependente, que colocamos no eixo de ordenadas, ou eixo vertical. a, é a pendente da recta. b, é a ordenada na orixe.

No noso caso a ecuación da recta é:

Podemos representar a gráfica coa liña de tendencia e coa ecuación da liña da gráfica.

TAREFA: CÁLCULO DE PENDENTES

  • TAREFA: CÁLCULO DE PENDENTES.

Realiza o seguinte traballo sobre pendentes contestando ás seguintes preguntas:

1. Nun terreo inclinado como se determina a pendente?

2. Cal é a pendente en porcentaxe do seguinte triángulo?

3. Calcula o ángulo α do triángulo anterior.

4. Busca rúas pendentes, ou inclinadas, da túa cidade. Fotografa as pedras dun portal que teñan forma de triángulo. Presenta as fotos e indica a que rúa corresponden.

5. Calcula as pendentes e o ángulo das rúas que presentaches no apartado anterior.

6. Representa a gráfica da seguinte táboa sobre papel cuadriculado de caderno. Non fagas unha gráfica pequena.

Y, en ordenadas e X en abscisas. Fai unha foto da gráfica e preséntaa.

7. Une os puntos cunha liña. Determina a ordenada na orixe e o valor da pendente. Indica que fixeches para calcular a pendente.

8. Escribe a ecuación da recta representada na gráfica.

9. Volve fotografar a gráfica, coa recta que une os puntos e a ecuación da mesma. Presenta a foto que realizaches.

10. Indica que é o máis interesante que descubriches nesta práctica.

Arriba Enunciados Prácticas
 
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química