3. Mesturas

Principal Arriba Enunciados

CLASIFICACIÓN DA MATERIA

   A partir das propiedades dos distintos tipos de materia podémola clasificar en:

   Se a primeira ollada distinguimos diferentes partes nunha sustancia trátase dunha mestura heteroxénea. A maior parte da materia atopámola neste grupo.

   Se as propiedades dunha materia uniforme non son constantes trátase dunha mestura homoxénea. 

   Se non sabemos se unha sustancia pura (composto ou elemento) pódese descompoñer podémonos axudar da Táboa Periódica, se unha sustancia pura está na Táboa Periódica é un elemento, en caso contrario é un composto.

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

MESTURAS HOMOXÉNEAS

   As disoluciones son mesturas homogéneas de dúas ou máis sustancias. Na vida diaria atopámonos con moitos exemplos de disolucións. Cando temos sede tomamos auga mineral (disolución de sales en auga), pero os teus pais toman unha copa de alvariño (disolución de gran número de sustancias en auga, entre elas alcohol etílico ou etanol), pero cando facemos exercicio tomamos auga con azucre (disolución de auga e azucre) crendo que iso nos vai a quitar as maniotas, o exercicio tamén nos fai respirar aire (disolución de nitrógeno, osíxeno, e outros gases en menor cantidade) con máis frecuencia. Algún pola contra pagaría un euro (disolución de metais chamada aleación) con tal de non ter que facer exercicio. Peor para el.

   Nunha disolución a proporción dos compoñentes pode variar, polo tanto as súas propiedades serán tamén variables. Pero nunha sustancia pura a composición é constante, polo cal as propiedades serán tamén constantes.

   As disoluciones compóñense de soluto e disolvente. O soluto é o compoñente que está en menor proporción e o disolvente o que está en maior proporción. Aínda que non sempre é así, hai sales que se disolven tanto en auga que temos máis peso de sal que de auga, pero como a disolución ten o mesmo estado físico que a auga, é dicir líquido, esta será o disolvente.

   Podemos atopar disoluciones sólidas, como as aleaciones de metais, disoluciones líquidas, como a auga mineral, e disoluciones gaseosas como o aire.
As disoluciones caracterízanse pola súa concentración, que é a relación entre a cantidade de soluto e a cantidade de disolución.

   Disolución diluída: ten moi pouco soluto para unha cantidade de disolución.

   Disolución concentrada: ten moito soluto para unha cantidade de disolución.

   Disolución saturada: é a que xa non admite máis soluto, ten a cantidade máxima de soluto que pode disolver. Chámase solubilidad á concentración dunha disolución saturada.

   Factores a ter en conta na solubilidad:

  • En xeral a solubilidad dos gases nos líquidos aumenta coa presión. Que ocorre cando abrimos unha bebida gaseada?
  • En xeral a solubilidad dos gases nos líquidos diminúe coa temperatura. Que augas terán máis osíxeno disolto, as frías augas do Atlántico norte ou as templadas augas do Ecuador? En cal destas zonas hai máis pesca?
  • En xeral a solubilidad dos sólidos aumenta coa temperatura. Lávase a roupa igual en auga quente que en auga fría?
  • Canto máis dividido estea o soluto máis rápida é a disolución, pois aumenta a superficie de contacto co disolvente. Disólvese mellor o sal fino ou o sal gordo?
  • Unha maior axitación aumenta o proceso de disolución. Por que removemos o cacao no leite e a sopa cando engadimos máis sal?

VÍDEO

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

CONCENTRACIÓN DUNHA DISOLUCIÓN

   As disoluciones compóñense de disolvente e soluto. A composición dunha disolución podémola dar de forma cualitativa dicindo si é diluída ou concentrada, pero si queremos ser máis precisos debemos dar a concentración. 

   A concentración dunha disolución é a relación entre a cantidade de soluto e a cantidade de disolución.

   Dependendo das unidades en que deamos a cantidade de soluto e disolución temos as distintas formas de dar a concentración. Moitas se usan na nosa vida diaria.

   Concentración en porcentaxe en masa

    Esta é a forma de expresar a concentración tamén aparece nas etiquetas dos produtos do supermercado. Os compoñentes dun produto ordénanse na etiqueta en orde descendente da súa concentración en porcentaxe en masa, nalgúns casos se cuantifica esta concentración. Por exemplo: 5% de aceite de oliva.

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

Concentración en porcentaxe en volume

   Esta forma de expresar a concentración aparece nas bebidas alcohólicas, son equivalentes os graos alcohólicos á porcentaxe en volume. Se unha cervexa é de 6º significa que é do 6% en alcohol. Coidado coas cervexas, as cervexas SEN poden ter ata o 1% de alcohol, engañoso non?

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

Concentración en masa entre volume

   Esta forma de concentración tamén é moi común nas etiquetas. Fíxate nas etiquetas do auga mineral por exemplo. As unidades dependen de en que unidades expresemos a masa e o volume.

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

PREPARACIÓN DE DISOLUCIÓNS

    

 

 

 

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN DE MESTURAS

    Os compoñentes dunha mestura, sexa homoxénea ou heteroxénea, pódense separar utilizando diferentes técnicas físicas.

   SEPARACIÓN DE MESTURAS HETEROXÉNEAS

   FILTRACIÓN: Utilízase para separar un líquido dun sólido finamente dividido.

   Que aplicacións desta técnica atopas na vida diaria?

   DECANTACIÓN: Utilízase para separar un líquido de partículas sólidas grosas que se depositan no fondo do recipiente.

   Tamén se utiliza para separar líquidos inmiscibles, para o que utilizamos un funil de decantación.

   SEPARACIÓN DE MESTURAS HOMOXÉNEAS

DESTILACIÓN: Utilízase para separar os compoñentes dunha disolución ou mestura homoxénea. Aprovéitase o distinto punto de ebulición dos compoñentes. Para realizala constrúese unha montaxe como a seguinte:

   Que aplicacións desta técnica atopas na vida diaria?

   CRISTALIZACIÓN: Utilízase para separar os compoñentes dunha disolución, aproveitando a diferenza de volatilidade de ambos. Tamén se pode utilizar para purificar sustancias.

   Que aplicacións desta técnica atopas na vida diaria?

VÍDEO

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

Arriba Enunciados
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química